Raketa Klima Ariel Starter Set Basic

kód: KL-2120
výrobca: Klima
41,00 €


skladom
Raketa Klima Ariel Starter Set Basic

Raketa Klima Ariel Starter Set Basic

Detaily

Model rakety Klima Ariel s pohonom na raketový motor. Štart rakety je realizovaný pomocou klasických zápalných palníkov. Po dosiahnutí maximálnej výšky sa aktivuje návratové zariadenie vo forme padáku, na ktorom sa raketa znesie k zemi.

Náročnosť stavby rakety
Model rakety nie potrebné farbiť a k zostaveniu nie je potrebné žiadne špeciálne náradie. Všetky diely sú nafarbené a pripravené k zostaveniu. Raketu je nutné zlepiť a olepiť nálepkami – a je pripravená k letu. Stavba rakety zaberie približne jednu hodinu.

Odpaľovacia rampa
Odpaľovacia rampa zaisťuje oporu pri štarte. Rampu je možné rýchlo zložiť, ramená sa sklopia k sebe, tyč sa priloží k ramenám a stiahne sa páskou so suchým zipsom. Deflektor, skrutky a tyče sú vyrobené z nerezovej ocele. Samotná raketa sa pomocou štartovacieho uška nasunie na vodiacu tyč, čím je zaistený priamy let rakety pri štarte.

Pokyny pre zapálenie motoru voliteľným elektrickým palníkom
Štartér (palník) zastrčte do motoru tak, aby sa zápalná zmes na palníku dotýkala vnútornej steny pohonnej zmesi. Odporúčame ohnúť vodiče palníku tak, aby bola zápalná zmes na palníku napružená k vnútornej strane pohonnej zmesi. Upchávkou motoru zaistite palník a vodiče v motore.

Na napájanie štartovacieho zariadenia používajte kvalitné alkalické batérie. Bežné zinko-chloridové nie sú schopné dodať dostatočný prúd na spoľahlivé zapálenie palníku. Na zapálenie palníku je potrebný prúd cca 2A.

Balenie obsahuje raketu Klima Ariel, odpaľovaciu rampu, 6x raketový motor s palníkom, upchávku výmetu, padák a podrobný návod.

Technické údaje Amazon : 

Náročnosť – 1
Dĺžka – 352mm
Priemer – 26mm
Hmotnosť – 60g
Maximálna výška letu – 410m
Priemer padáku – 400mm
Doporučené motory – A6-4 (prvý let, 55m), B4-4 (160m), C6-7 (410m)

UPOZORNENIE – Pyrotechnika
Výrobok spadá do triedy 1.4S. Predaj možný len osobne na predajni. Motory nezasielame. Predaj na Slovensku len osobám starším ako 18 rokov. Zakúpením tohto produktu potvrdzujete, že spĺňate uvedenú vekovú hranicu.

UPOZORNENIE - Osoby mladšie ako 18 rokov smú manipulovať s modelmi rakiet len pod dohľadom dospelého! Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v návode a nelietajte v nepriaznivých poveternostných podmienkach!

Ďalšie informácie a značenia :


• Značka CE 0589
• Raketový motor vrátane palníku určený na pohon modelov rakiet
• Veková hranica pre Slovensko – 18+
• Kategória pyrotechniky P1
• Dátum spotreby je uvedený na motoroch
• Čistá hmotnosť výbušných látok je uvedená na obale
• Dodržujte národné predpisy a priložený návod na obsluhu
• Používajte vonku. Bezpečná vzdialenosť použitia je 5 metrov
• Varovanie: Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Oheň haste štandardnými prostriedkami z primeranej vzdialenosti