Striedavý regulátor FOXY R35B CAR + prog. karta

kód: 1RC21105
výrobca: FOXY
39,37 €


3-5 dní
Striedavý regulátor FOXY R35B CAR + prog. karta

Striedavý regulátor FOXY R35B CAR + prog. karta

Detaily

Programovateľný elektronický regulátor pre striedavé motory pre modely áut popr. lodí. Je určený pre ovládanie otáčok striedavých motorov bez snímačov („sensorless“) v RC autách 1:10 a 1:16. Použitie moderných MOSFET výkonových tranzistorov a hliníkového chladiča s aktívnym chladením ventilátorom zaisťuje vysokú prúdovú zaťažiteľnosť pri malých rozmeroch a nízkej hmotnosti. Výkonný spínaný stabilizátor napájania SBEC, vstavaný v regulátore, zaručuje tu najvyššiu výkonnosť serva riadenia – bez ohľadu na to, ako je rýchle a silné vždy budete mať pre neho dostatok energie. Regulátor môžete ľahko a rýchlo programovať pomocou karty FOXY CAR dodávanej v sade.

Popis a funkcie regulátora :

• Programovateľný pomocou priloženej karty FOXY CAR 1:10
• Spínaný SBEC 6V/2A
• Napájanie: 2-3S Li-Po/Li-Fe alebo 5-10 čl. NiXX
• Aktívne chladenie ventilátorom
• Ochrany: PCO, preťaženie, strata riadiaceho signálu, zablokovanie motora
• Jazdné režimy: Vpred/Brzda, Vpred/Brzda/Spiatočka
• Kalibrácia rozsahu ovládania plynu

Programovateľné funkcie :

• PCO napäťová ochrana proti nadmernému vybitiu pohonného akumulátora (s automatickou detekciou počtu článkov, napätie pre odpojenie motora 2,6V/čl., 2,8V/čl., 3,0 V/čl., 3,0V/čl., 3,2 V/čl.)
• Jazdné režimy pre voľbu obojsmerného alebo jednosmerného režimu (Vpred/Pauza/Spiatočka, Vpred/Brzda, Vpred/Spiatočka)
• Nastaviteľné časovanie (predstih) – pre zvýšenie účinnosti a optimálne prispôsobenie motora (5 hodnôt)
• Počiatočná akcelerácia – obmedzuje príkon motora pri rozbehu z miesta (4hodnoty; nízka...veľmi vysoká – pre pomalý plynulý rozbeh alebo rýchly odpich s pretáčaním kolies)
• Výkon pre spiatočku – nastavuje výkon, ktorý je k dispozícií pre jazdu vzad (20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%)
• Limit plynu – dovoľuje obmedziť výkon, ktorý je k dispozícií pre jazdu vpred (0%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%) a pre začiatočníka, ktorý ešte nezvláda citlivú prácu s plynom
• Intenzita brzdenia – v jednosmernom jazdnom režime umožňuje nastaviť účinok brzdy pri plnom odtlačení ovládača plynu (10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100%)
• Intenzita brzdy v neutrále – v obojsmernom jazdnom režime s pauzou v neutrále umožňuje nastaviť účinok brzdy (0%, 4%, 8%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%), pokiaľ je ovládač plynu v neutrále. Napodobuje sa tak chovanie modelu s jednosmerným motorom
• Zmysel otáčania motora – umožňuje voliť otáčanie motora po smeru alebo proti smeru hodinových ručičiek
• Rozsah neutrálu – nastavuje šírku „pásma necitlivosti“ okolo neutrálu ovládača plynu (2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10%). Čím nižšia hodnota, tým užšie je pásmo necitlivosti a tým menšia výchylka ovládača z neutrálu je nutná pre to, aby auto začalo akcelerovať. Vyššia hodnota poskytne širšie pásmo necitlivosti
• Resetovanie regulátora na továrenské nastavenia

Ďalšie funkcie regulátora :

Tepelná ochrana: Regulátor ma vstavanú ochranu, ktorá odpojí motor, pokiaľ teplota regulátora prekročí 95°C. Spustenie ochrany je signalizované pomocou LED na regulátore.
Ventilátor: Napájanie chladiaceho ventilátora je zaistené z regulátora. Napájací káblik je ale možné odpojiť a ventilátor napájať z vonkajšieho zdroja (max. 14V, napr. 2-3S Li-Poly alebo 6čl. NiCd/NiMH) a zaistiť tak chladenie regulátora pri zastávke v boxoch alebo vo chvíli, keď nie je pripojený pohonný akumulátor.

Programovacia karta FOXY Card CAR 1:10

Programovacia karta pre regulátory FOXY CAR so štvormiestnym LED displejom. Slúži k ľahkému a rýchlemu programovaniu regulátorov – samostatne alebo zapojených v modeloch.

Regulátor sa pripája pomocou servokáblu, zásuvka sa nachádza na hornej strane karty. Napájanie karty je zaistené z regulátora (pomocou BEC stabilizátoru z pripojeného pohonného akumulátoru) alebo z bežného 4-5 čl. NiCd/NiMH prijímačového akumulátoru pripojeného ku karte (pri programovaní samotného regulátora). Regulátory FOXY je možné programovať v modeloch aj s pripojeným motorom – z bezpečnostných dôvodov ale odporúčame pri programovaní model umiestniť na stojan s kolesami vo vzduchu – zabránite tak možnej nehode pri chybnej obsluhe.

Programovacie tlačidla :

• tlačidlo MENU listuje medzi jednotlivými funkciami
• s tlačidlom VALUE sa nastavuje hodnota funkcie
• s tlačidlom OK sa potvrdí nastavená hodnota a uloží do pamäti regulátora (uloženie do pamäti je signalizované bliknutím červenej LED na karte a súčasne na regulátore)
• tlačidlo RESET slúži k návratu nastavených hodnôt na továrenské nastavenie

Funkcie a ich hodnoty sú zobrazované na štvormiestnom LED displeji – dve číslice naľavo udávajú poradové číslo programovej funkcie; dve číslice napravo nastavenú hodnotu.

Zoznam funkcií a nastaviteľných hodnôt je uvedený na štítku na karte.

Kartu nie je možné použiť k programovaniu regulátorov FOXY CAR 1:8 alebo leteckých regulátorov FOXY.

Technické údaje :

Použitie – RC autá, lode
Typ – Striedavý
Trvalý prúd – 35A
Maximálny špičkový prúd – 190A
Napájanie – 5-10 NiXX, 2-3 LiXX
BEC napätie – 6V
BEC prúd – 2A
Dĺžka – 40mm
Šírka – 28mm
Výška – 31mm
Hmotnosť – 70g
Regulácia – Obojsmerná
Brzda – Áno
Vstup pre senzory – Nie
Programovateľný – Áno