Hitec Flash 8 2.4GHz Optima 7 Tx aku Mode 1/3

kód: 1HI1250
výrobca: Hitec
191,08 €


3-5 dní
RC súprava Hitec Flash 8 2.4GHz Optima 7 Tx aku Mode 1/3

Hitec Flash 8 2.4GHz Optima 7 Tx aku Mode 1/3

Detaily

Flash 8 druhý člen novej rady počítačových RC súprav Hitec pre rekreačných modelárov. Pri jeho konštrukcií sa hlavný dôraz kládol na praktickosť prevedenia skrinky, ergonomickosť rozmiestnenia ovládacích prvkov, jednoduchosť programovania s pomocou intuitívneho menu a schopnosť ovládať väčšinu rekreačných a športových modelov motorových lietadiel, vetroňov a vrtuľníkov. Oproti vysielaču Flash 7 má navyše jeden kanál, o polovicu väčšiu kapacitu pamäti pre modely, väčší počet prepínačov, 2 priraditeľné digitálne trimy, chytrejšie programovateľné funkcie s väčším počtom nastaviteľných parametrov, väčší počet letových režimov, väčší počet CCPM dosiek pre vrtuľníky a veľa ďalších užitočných funkcií.

Skrinka: Flash 8 má na prvý pohľad jednoduchú, elegantnú skrinku, ktorá v užívateľovi nevyvoláva obavy. Minimum rohov a skrytých otvorov znamená, že sa nám vysielač bude jednoduchšie udržiavať čistý.

Ovládacie prvky: Na ovládanie hlavných funkcií slúžia presné krížové ovládače s nastaviteľnou silou neutralizačných pružín a možnosť presunutia aretovanej osy pre plyn vľavo alebo vpravo. Vďaka tomu môžete ľubovoľne voliť prevádzkové módy krížových ovládačov. Páky ovládačov majú nastaviteľnú dĺžku, môžete taktiež dokúpiť dlhé hliníkové hlavice (rovnaké ako pri vysielačoch Aurora 9/9X). Digitálne trimy majú zvukovú signalizáciu krokovania, stredových a koncových polôh a grafické zobrazenie polôh na displeji. Sú umiestnené mierne excentricky a sú ľahko dosiahnuteľné. Ďalšie proporcionálne funkcie je možné ovládať pomocou dvoch otočných ovládačov na bokoch vysielača s mechanicky aretovanou stredovou polohou a dvoma multifunkčnými digitálnymi trimami umiestnenými po oboch stranách hlavného vypínača. 8 prepínačov (z toho 5 trojpolohových a jeden momentový dvojpolohový) a jedno tlačidlo môže slúžiť ako kanálový prepínač na prepínanie letových režimov alebo zapínanie/vypínanie mixov. Všetky ovládacie prvky sú voľne priraditeľné.

Napájanie vysielača: Flash 8 je dodávaný s dvojčlánkovým LiFe akumulátorom, ale umožňuje na napájanie použitie rôznych zdrojov; NiMH akumulátorovej sady 4,8-7,2V (veľkosť článkov AA) alebo dvojčlánkovej sady LiPo, LiFe, Li-ion. Napätie akumulátora je zobrazované na displeji v číselnej aj grafickej podobe. LiFe akumulátor je možné nabíjať aj bez vyberania z vysielača prostredníctvom vstavaného nabíjacieho konektora a nabíjača CA-S12 dodávaného spolu s RC súpravou.

Prenosový systém: Vysielač Flash 8 pracuje v pásme 2,4GHz, na ovládanie modelov môžete použiť jeden z troch prenosových protokolov:

Super rýchly jednosmerný AFHSS G2 protokol s prijímačmi Maxima 6 alebo Maxima 9 umožňuje dosahovať veľmi krátku odozvu systému („latency“), čo spolu s riadiacim signálom s vyššou opakovacou rýchlosťou („frame rate“) 7ms zaručuje naozaj bleskurýchle reakcie riadenia. To samozrejme vyžaduje používanie digitálnych serv s odpovedajúcimi parametrami (prijímače Maxima pracujú LEN s digitálnymi servami, analógové serva nie sú schopné so signálom s opakovacou rýchlosťou 7ms fungovať)
Obojsmerný telemetrický AFHSS protokol funguje s prijímačmi Minima a telemetrickými prijímačmi Optima a pracuje s analógovými (s bežnou opakovacou rýchlosťou 20ms) aj digitálnymi servami. Pri použití telemetrických prijímačov Optima vysielač samozrejme ponúka zobrazovanie telemetrických dát na displeji zo všetkých typov telemetrických ústrední a senzorov Hitec, rovnako ako možnosť pripojenia hlasového výstupu telemetrie HTS-Voice
SLT protokol kompatibilný s mnohými RTF a Tx-Ready modelmi napr. Hobbico, Nine Eagles atď.

Užívateľské rozhranie: Na programovanie vysielača slúži otočné 3D programovacie koliesko/tlačidlo a jedno tlačidlo spolu s podsvieteným grafickým LCD displejom. 3D programovacie koliesko slúži pre pohyb v programovacom menu a nastavovanie hodnôt, jeho stisk otvára pole zvoleného parametru pre potreby nastavenia alebo potvrdzuje nastavenie. Dodatočné tlačidlo „Back“ slúži k návratu na predošlý parameter alebo úroveň menu.

Programové vybavenie: Programové vybavenie vychádza zo systému osvedčeného pri vysielačoch Aurora 9 a 9X. Zdieľa rovnakú základnú štruktúru menu aj väčšinu funkcií. Rovnako ako pri Aurore aj tu nájdete tri základné menu – prevádzkové, systémové a programové.

Prevádzkové menu slúži k obsluhe vysielača v normálnom chode – zobrazuje typ a meno zvoleného modelu, aktuálny letový režim, používaný typ prijímača, polohy digitálnych trimov, napájacie napätie vysielača, údaj časomiery 1 a 2, teplotu meranú senzorom vo vysielači a pri použití telemetrického prijímače tiež napájacie napätie prijímača.

Systémové menu slúži na nastavovanie základných funkcií ako je voľba pamäti modelov (30 modelov; slúži tiež na vytváranie nového modelu, kopírovanie modelu do inej pamäti a zmazanie pamäti modelu), voľba typu modelu, priraďovanie kanálov vysielača, nastavenie veľkosti krokov trimu, nastavovanie funkcie učiteľ-žiak, zobrazovanie a nastavovanie telemetrie, voľbu prenosového protokolu, typu prijímača, párovanie a kontrolu dosahu, mód krížových ovládačov, nastavenie systému vysielača (spôsob napájania, kontrast a podsvietenie displeja, zvuková signalizácia, varovné hlásenia pri zapnutí).

Programové menu sú tri – podľa zvoleného typu modelu; pre motorové (akrobatické) modely je menu ACRO, pre vetrone GLID a pre vrtuľníky HELI. Programové menu majú radu spoločných funkcií:

• Obrátenie zmyslu výchyliek
• Subtrimy
• Nastavenie veľkosti výchyliek EPA
• Dvojité a exponenciálne výchylky (nezávisle nastaviteľné pre oba smery pohybu od neutrálu serva, exponenciálny priebeh s nastaviteľným offsetom)
• Nastavenie rýchlosti serv (0-25s)
• Päť voľne programovateľných mixov (s nezávisle nastaviteľnou odozvou pre každú polovicu výchylky riadiacej funkcie, exponencializáciu a offsetom)
• Dve časomerné funkcie (počítajú nahor alebo nadol, od nuly alebo zvoleného východzieho času, spustenie je možné ktorýmkoľvek prepínačom alebo v nastaviteľnej polohe ovládača plynu)
• Servo monitor zobrazujúci výchylky v jednotlivých kanáloch ako stĺpcové grafy
• Uzamknutie ovládača plynu (zablokuje plyn na neutrál pre bezpečnú manipuláciu s modelom pred štartom)

A samozrejme celú škálu funkcií špecifických pre daný typ modelu.

Menu ACRO pre motorové modely lietadiel:

• Päť letových režimov s nastaviteľnou dobou prechodu medzi režimami 0-10 sekúnd
• Diferenciácia výchyliek krídeliek
• Mix elevony pre samokrídla a delty
• Mix pre motýlie chvostové plochy
• Mix pre ovládanie výškovky dvoma servami (s možnosťou primixovania krídeliek)
• Mix krídelka/smerovka (s exponencializáciou nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy smerovky)
• Mix výškovka – camber (krídelka v roli klapiek) pre „hranatejšie“ obraty 3D akrobatov s exponencializáciou nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek)
• 5-bodová krivka plynu nastaviteľná v X-Y režime (nastaviteľná je ako veľkosť odozvy tak poloha ovládača odpovedajúca odozve) s exponencializáciou a nastaviteľným offsetom
• Mix pre ovládanie klapiek s automatickým trimovaním výškovky (s nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek)
• Pristávacia konfigurácia – presunutie klapiek a krídeliek do polohy pre pristávanie s automatickým trimovaním výškovky (s nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek a krídeliek)
• Mix pre diaľkové riadenie zisku gyra
• Zhasínanie motora

Menu GLID pre vetrone:

• Päť letových režimov s nastaviteľnou dobou prechodu medzi režimami 0-10 sekúnd
• Diferenciácia výchyliek krídeliek
• Mix elevony pre samokrídla a delty
• Mix pre motýlie chvostové plochy
• Mix pre ovládanie výškovky dvoma servami (s možnosťou primixovania krídeliek)
• Zhasínanie motora
• Mix krídelka/smerovka (s exponencializáciou nastaviteľným offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy smerovky)
• Mix camber – umožňuje meniť zakrivenie profilu súhlasným vychýlením klapiek a krídeliek nahor (pre väčšiu prenikavosť) alebo nadol (pre väčší vztlak) s automatickým trimovaním výškovky (s nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek a krídeliek)
• Mix výškovka – camber (krídelka v roli kalpiek) pre „ostrejšie“ obraty svahových a akrobatických vetroňov
• Mix pre ovládanie klapiek s automatickým trimovaním výškovky; s epxonencializáciou, nastaviteľných offsetom a nastaviteľnou rýchlosťou odozvy klapiek
• Butterfly mix – umožňuje brzdiť súčasným vychýlením klapiek nadol a krídeliek nahor (s automatickým trimovaním výškovkou), ovláda sa proporcionálne ovládačom plynu alebo prepínačom (s nastaviteľnou dobou vysúvania)
• Mix pre diaľkové riadenie zisku gyra

Menu HELI pre vrtuľníky:

• Päť letových režimov; 1. Normal, 2. Idle-1, 3. Idle-2, 4. Idle-3, 5. Hold (Autorotácia) s nastaviteľnou dobou prechodu medzi režimami 0-10 sekúnd
• Mix pre diaľkové riadenie zisku gyra
• Mix dosky cykliky (90° pre modely s mechanickým mixovaním alebo flybarless systémy, 120° (3 serva), 180° (2 serva), 90° (3 serva), 90° (4 serva) pre elektronicky mixované dosky cykliky CCPM
• Limit výchyliek cyklického riadenia („Swash Ring“)
• Krivka plynu – 5-bodová krivka nastaviteľná v X-Y režime, s možnosťou exponencializácie (vyhladenia) priebehu nastaviteľným offsetom a trimovaním plynu pri vysení pomocou digitálneho trimu LT/RT
• Krivka kolektívu – 5-bodová krivka nastaviteľná v X-Y režime, s možnosťou exponencializácie (vyhladenia) priebehu nastaviteľným offsetom a trimovaním plynu pri vysení pomocou digitálneho trimu LT/RT
• Autorotácia
• Revomix – pre vyrovnávanie reakčného momentu vyvolaného zmenou otáčok nosného rotora (s 5-bodovou krivkou nastaviteľnou v X-Y režime, exponencializáciou a offsetom)
• Mix cyklika-plyn (s exponencializáciou a nastaviteľným offsetom rýchlosti odozvy)
• Ovládanie governoru
• Zhasínanie motora

Pre zjednodušenie programovania nového modelu sa program vysielača potom, čo zvolíte požadovaný typ modelu, spýta na jeho základné charakteristiky – pri type ACRO a GLID na počet serv ovládajúcich krídelka a klapky a usporiadanie chvostových plôch, pri type HELI na typ dosky cykliky. Následne vysielač sám priradí ovládané funkcie jednotlivým kanálom vysielača a priradí aj príslušné ovládacie prvky (toto priradenie môžete kedykoľvek ľubovoľne zmeniť). Pre lepšiu prehľadnosť je Programové menu „dynamické“ – pokiaľ napríklad zvolíte, že model má normálne chvostové plochy, nebude vám Programové menu ponúkať mix pre motýlie chvostové plochy.

Software vysielača a firmware VF dielu je možné aktualizovať pomocou USB rozhrania HPP-22 podobne, ako je tomu pri vysielačoch Aurora 9/9X

Dátová zásuvka na zadnej strane vysielača umožňuje tiež pripojenie PC prostredníctvom USB rozhrania HPP-22 na zobrazovanie telemetrie a ukladanie telemetrických dát do počítača.

Na zadnej strane vysielača nájdete zásuvku 5V na napájanie prídavných externých zariadení ako sú napríklad „head trackery“ pre FPV.

Zásuvka Trainer (učiteľ-žiak) slúži na ovládanie modelov systémom dvojitého riadenia dvoma vysielačmi Hitec prepojenými káblom učiteľ-žiak, Flash 8 môže slúžiť ako vysielač učiteľský aj žiacky. V roli učiteľského vysielača umožňuje žiakovi povoliť všetky kanály alebo len vybrané, žiakovi je možné tiež povoliť čiastočnú kontrolu s obmedzeným rozsahom výchyliek zatiaľ čo učiteľ má k dispozícií plné výchylky kormidiel.

PC simulátor: Flash 8 môže samozrejme poslúžiť spolu s vhodným USB interfacom na ovládanie PC simulátorov ako je napríklad Ikarus Aerofly alebo Runtime Phoenix.

Flash 8 môžete zavesiť okolo krku na stredový záves s pomocou štandardných popruhov Hitec. Vhodný pult šitý na mieru pre tento vysielač sa pripravuje.

Balenie obsahuje vysielač Hitec Flash 8 v Mode 1 (plyn na pravej ruke), vysielačový akumulátor LiFe 6,4V 1400mAh, sieťový nabíjač CA-S12 pre vysielačový LiFe akumulátor, prijímač Optima 7 a podrobný návod.