Prog. karta pre letecké regulátory RAY

kód: 1RC22020
výrobca: RAY
10,80 €


skladom
Programovacia karta pre regulátory RAY R-20B/30B/40B/50B/50SB/70SB

Prog. karta pre letecké regulátory RAY

Detaily

Programovacia karta pre letecké regulátory RAY slúži k ľahkému a rýchlemu programovaniu regulátorov RAY. Programovaciu kartu je možné používať tiež pre nastavovanie regulátorov v ARF a RTF modeloch Pelikán FOX 2300, ASK-23, ASW-28, Cessna 182, Cessna 400, Piper J-3 Cub a v modeloch EPP stíhačiek a bombardérov rady Warbird Series (1400mm) a Babay Warbirds (750-800mm).

Regulátor sa pripája pomocou servokáblu, zásuvka sa nachádza na hornej strane karty. Napájanie je zaistené z BEC stabilizátora napájania regulátora RAY alebo z bežného 4-5 čl. NiCd alebo NiMH prijímačového akumulátora pripojeného ku karte. Programuje sa s pripojeným motorom aj pohonným akumulátorom.

Regulátory RAY je možné programovať v modeloch s namontovanou vrtuľou - z bezpečnostných dôvodov ale odporúčame pri programovaní odmontovať vrtuľu – zabránite tak možnej nehode pri chybnej obsluhe.

Na programovanie slúžia skratovacie prípojky nasúvané na kontakty po obvode karty. Najprv nasuňte všetky prípojky do polôh pre voľbu požadovaných hodnôt. Potom kartu pripojte k regulátoru a pripojte pohonný akumulátor. Regulátor pípnutím potvrdí uloženie nastavených parametrov; odpojte pohonný akumulátor a kartu.

Zoznam funkcií a nastaviteľných hodnôt je uvedený na štítku na karte, podrobný popis funkcií je uvedený v návodoch dodávaných s regulátormi RAY.

Technické údaje :

Napájanie – 5-6,3V
Dĺžka – 55mm
Šírka – 42,5mm
Výška – 3,5mm
Hmotnosť – 6,5g