Prog. karta pre letecké/heli regulátory FOXY

kód: 1RC21090
výrobca: FOXY
8,99 €


skladom
Prog. karta pre letecké/heli regulátory FOXY

Prog. karta pre letecké/heli regulátory FOXY

Detaily

Programovacia karta pre letecké regulátory FOXY so štvormiestnym LED displejom. Slúži k ľahkému a rýchlemu programovaniu regulátorov.

Regulátor sa pripája pomocou servokáblu, zásuvka sa nachádza na hornej strane karty. Napájanie karty je zaistené z regulátora (ak ide o typ s BEC stabilizátorom, napájanie s pripojeným pohonným akumulátorom) alebo z bežného 4-5 čl. NiCd alebo NiMH prijímačového akumulátoru pripojeného ku karte (v prípade regulátoru OPTO alebo pri programovaní samotného regulátoru s BEC bez pripojeného pohonného akumulátoru). Regulátory FOXY je možné programovať v modeloch aj s pripojeným motorom a vrtuľou – z bezpečnostných dôvodov ale odporúčame pri programovaní odmontovať vrtuľu (alebo pastorok vo vrtuľníku), popr. Odpojiť aspoň dva z trojice vodičov medzi regulátorom a motorom – zabránite tak možnej nehode pri chybnej obsluhe.

Programovacie tlačidla :

• tlačidlo MENU listuje medzi jednotlivými funkciami
• s tlačidlom VALUE sa nastavuje hodnota funkcie
• s tlačidlom OK sa potvrdí nastavená hodnota a uloží do pamäti regulátora (uloženie do pamäti je signalizované bliknutím červenej LED na karte)
• tlačidlo RESET slúži k návratu nastavených hodnôt na továrenské nastavenie

Funkcie a ich hodnoty sú zobrazované na štvormiestnom LED displeji – dve číslice naľavo udávajú poradové číslo programovej funkcie; dve číslice napravo nastavenú hodnotu.

Zoznam funkcií a nastaviteľných hodnôt je uvedený na štítku na karte.

Kartu nie je možné použiť k programovaniu regulátorov FOXY CAR pre RC autá.

Technické údaje :

Napájanie – 5-6,3V
Dĺžka – 70mm
Šírka – 45mm
Výška – 13mm
Hmotnosť – 23g