Prijímač Hitec OPTIMA 7 2.4GHz AFHSS

kód: 1HI28414
výrobca: Hitec
46,60 €


3-5 dní
Prijímač Hitec OPTIMA 7 2.4GHz AFHSS

Prijímač Hitec OPTIMA 7 2.4GHz AFHSS

Detaily

Sedemkanálový 2.4GHz prijímač s AFHSS systémom HiTec s prenosom telemetrie, plným dosahom a zvýšeným rozsahom napájacieho napätia. Prijímač je určený pre všeobecné použitie v bežných modeloch všetkých kategórií; vďaka malým rozmerom, nízkej hmotnosti a konektorom zasúvaným v pozdĺžnej ose je vhodný aj pre modely s veľmi štíhlym trupom. Použitie AFHSS prenosovej technológie prináša vysokú odolnosť voči rušeniu a možnosť nastavenia núdzových výchyliek(fail-safe) pre prípad výpadku alebo silného rušenia signálu vysielača.

Párovanie s vysielačom a nastavovanie fail-safe núdzových výchyliek sa nastavuje s pomocou programovacieho tlačítka SET na prijímači, jednotlivé stavy sú indikované dvoma LED diódami.

Prijímač je vybavený dátovou zásuvkou("DATA") pre pripojenie telemetrickej centrály pre prenos telemetrie do vysielača. Centrála umožňuje pripojenie až 8 senzorov. Bez prídavných snímačov prijímač do vysielača predáva údaje o hodnote napájacieho napätia prijímača.

Okrem bežného napájania je možné prijímač napájať prostredníctvom vstavaného stabilizátoru napájania. V takom prípade sa napájacie napätie privedie na zásuvku SPC, z ktorej sa vyberie skratovacia prepojka, s ktorou je prijímač dodávaný. SPC systém zaisťuje len napájanie prijímača, pre pripojenie serv musíte na niektorú zo zásuviek kanálov 1 až 7 priviesť napájacie napätie 4.8-7.4V. Vďaka SPC ta môžete u elektroletov prijímač napájať priamo z pohonného akumulátoru a obísť tak nebezpečie výpadku napätia alebo úplného zlyhania BEC stabilizátoru napájania v regulátore otáčok. U veľkých modelov, so spaľovacím motorom, môžete SPC využiť pre jednoduché vytvorenie dvojitého napájacieho systému so samostatným akumulátorom pre prijímač a ďalším pre serva bez potreby ďalších prídavných obvodov alebo zariadení.

Pri použití PC rozhrania HPP-22 a obslužného programu môžete aktualizovať software prijímača.

Prijímač OPTIMA 7 je vybavený zdierkami pre štandardné konektory UNI (JR/Graupner, HiTec, Futaba).

Technické údaje :

Modulácia/kódovanie – 2,4GHz AFHSS
Napájanie – 4-5 čl. NiXX/2s Li-poly (3,5-9,0 V); 4,8-35 V pri využití SPC
Odber bez serv – 90mA
Rozmery – 57x21x12mm
Hmotnosť – 17g